יש לבחור את המשקל המקסימלי הרצוי. בהתאם לבחירתך, נבחר עבורך פטרייה במשקל אותו בחרת או פחות ממנו והחיוב יתבצע בהתאם.