בעת הזמנתך יחוייב כרטיסך על פי $$$ גרם. בעת האריזה תשקל הפטרייה בפועל והחיוב יעודכן בהתאם.