כל פטרייה מבית הגידול של אילסר עוברת תהליך בקרת איכות מוקפד ומתועד, החל משלב הראשוניים בחממה ועד שליפתה מהקרקע.
למידע נוסף מוזמנים לקרוא באתר
בכדי להינות מטעמה המיטבי של הפטרייה, מומלץ להשתמש בה לא יאוחר מחמישה ימים - שבעה ימים מיום קבלתה.
את הפטרייה מומלץ לשמור בצנצנת בקירור בסביבה יבשה.
מחיר הפטרייה עשוי להשתנות ונקבע בהתאם להיצע ולשוק העולמי.