תקנון ומדיניות פרטיות

לקוחות יקרים,

ברוכים הבאים לחנות המכירות המקוונת של אילסר גידולים עתירי ידע בע"מ ח.פ. 514596196 שמענה במושב שעל, רמת הגולן, מיקוד 1242000 ישראל (לעיל ולהלן: "אילסר") הזמינה בכתובת (לעיל ולהלן: "החנות המקוונת").

אנא קראו בתשומת לב את התנאים המפורטים להלן (להלן: "התנאים" או :"התקנון"), המתעדכנים מעת לעת, על מנת להכיר את תנאי השימוש בחנות המקוונת.השימוש בחנות המקוונת מותנה בהסכמה בלתי מסוייגת לתנאי תקנון זה על כל נספחיו, לרבות תנאי השימוש באתר של אילסר, ומדיניות הפרטיות של אילסר.

 1. כללי
  • בחנות המקוונת תוכלו לרכוש פטריות כמהין טריות וכן מוצרים נלווים, כפי שיימכרו מעת לעת בחנות המקוונת (להלן: "המוצרים").
  • בכל שאלה הנוגעת לחנות המקוונת אתם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של אילסר באמצעות פניה דרך החנות המקוונת (בעמוד צור קשר), או באמצעות דואר אלקטרוני. שירות הלקוחות עובד בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל- 16:00, ופניות יענו בהקדם האפשרי על פי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר.
 2. הסכם מחייב
  • כל אדם המבצע פעולה בחנות המקוונת לרבות ביצוע הזמנה או רכישה של מוצרים (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו, ולכך שהפעולה בחנות המקוונת כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
  • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין אילסר והנכם מתבקשים לקרוא אותו בקפידה שכן הוא קובע ומגדיר את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת ביצוע פעולות בחנות המקוונת. כדי לאשר את הסכמתכם להוראות התקנון, עליכם לסמן את התיבה המתאימה בעת ביצוע רכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו לעשות פעולות ו/או רכישות בחנות המקוונת.
  • רכישת מוצרים בחנות תהיה בתוקף רק לאחר אישורה בידי אילסר. אישור אילסר יינתן באמצעות גביית התשלום בגין ההזמנה, אשר ייעשה בכפוף לזמינות מלאי קיים במועד האספקה וזמינות שירותי שינוע, בהתאם להוראות תקנון זה, וכן ובכל מקרה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של אילסר.
  • אילסר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות החנות המקוונת, וזאת ללא צורך במתן הודעה ו/או התרעה מוקדמת כלשהי.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. שינוי בהוראות תקון זה יכנס לתוקף במועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחנות המקוונת לראשונה, וכל פעולה שתבוצע בחנות המקוונת לאחר הפרסום האמור תהיה כפופה לתקנון בנוסח המעודכן.
  • תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, כולל את כל התנאים וההסכמות ביניכם לבין אילסר בקשר עם החנות המקוונת, השימוש בה והרכישה באמצעותה.
 3. אזורי הפעילות
  • שירות ההזמנות בחנות המקוונת, כמו גם האפשרות להזמין מוצרים באמצעות פנייה בדוא"ל לשירות הלקוחות של אילסר, מוגבלים לאזורים מסוימים ברחבי ישראל (להלן: "אזור השירות"). אזור השירות מתעדכן ומשתנה מעת לעת לפי זמינות שירותי המשלוח וכן בכל מקרה על פי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר, ואילסר לא תמסור על כך עדכונים בחנות המקוונת.
  • על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות על הלקוח לבדוק אם המען אליו הוא מבקש לשלוח את הזמנתו כלול באזור השירות לפני ביצוע כל רכישה בחנות המקוונת.
  • אספקת מוצרים שנרכשו בחנות המקוונת אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. אילסר אינה יכולה לספק את השירות מחוץ לאזור השירות. לפיכך לא תתקבל כל הזמנה, אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזור השירות, וגם אם הזמנה כזו נקלטה במחשבי החנות המקוונת – אילסר לא תהיה מחויבת לספקה.
 4. מי רשאי לקנות בחנות המקוונת
  • המכירה בחנות המקוונת הינה לאנשים פרטיים ולצרכים אישיים בלבד.
  • רכישת מוצרים בחנות המקוונת כפופה לתנאים וההגבלות החלים על ביצוע המכירה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה. בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף הנמנה על סוג הכרטיסים המכובדים בחנות המקוונת רשאים לרכוש מוצרים בחנות המקוונת, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, כשהם נכונים, מדויקים ומלאים.
  • אילסר רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים בחנות המקוונת – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר במפורש כי אילסר רשאית לבטל בכל עת את זכאותכם לבצע עסקאות בחנות המקוונת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לחנות המקוונת ו/או בעת ביצוע רכישה בחנות המקוונת מסרתם פרטים מטעים;
  • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחנות המקוונת ו/או באילסר, ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של אילסר;
  • אם השתמשתם בשירותי החנות המקוונת לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע אילסר;
  • קיום חוב כספי לאילסר או לחברות הקשורות עימה שטרם נפרע, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
  • אם כרטיס האשראי שבאמצעותו אתם מבקשים לבצע עסקה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • רכישת משקאות אלכוהוליים, סיגריות ומוצרי טבק מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה אתם מאשרים שאתם בוגרים ורשאים לרוכשו על פי חוק. 
 1. מוצרים
  • אילסר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים בחנות המקוונת. הצעת מוצר מסוים למכירה בחנות המקוונת במועד כלשהו אינה מבטיחה כי אותו מוצר יוצע למכירה בחנות המקוונת גם בעתיד.
  • אילסר אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם של מוצרים.
  • המוצרים יסופקו בכפוף לזמינותם במלאי. אילסר שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.
  • הרכישה בחנות המקוונת
  • אין לבצע רכישה סיטונאית של מוצרים בחנות המקוונת. אלסר תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי מהו היקף רכישה סביר שאינו מהווה רכישה סיטונאית לעניין זה. הלקוח מתחיב שלא לעקוף דרישה זו באמצעות ביצוע הזמנות רכישה מכמה חשבונות שונים באמצעות אנשים שונים.
  • כל רכישת מוצרים בחנות המקוונת תכלול לפחות כמות מינימלית של פטריות כמהין, שתקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר ותוצג ללקוח בעת ביצוע ההזמנה. .
  • אופן הצגת המוצרים בחנות המקוונת יקבע על ידי אילסר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות בחנות המקוונת הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אילסר.
  • חלק מהמוצרים הנמכרים בחנות המכוונת מיוצרים על ידי אילסר, וחלקם מיוצרים על ידי גורמים שלישיים. הנתונים המופיעים לצד המוצרים בחנות המקוונת ועל גבי המוצרים – הם כפי שנמסרו על ידי ספקי המוצרים, ועל אחריותם. תשומת ליבכם לכך שייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
  • בחנות המקוונת נמכרים מוצרים, לרבות פטריות הכמהין, שמחירן תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד'). תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם), כפי שנשקל טרם יציאתו למשלוח, לא יותר מ-24 שעות לפני המשלוח.
  • פטריות הכמהין הן חומר אורגני, ומאבדות ממשקלן לאורך זמן. השקילה והחיוב בגינן נעשים ככל הניתן לא יותר מ-24 שעות לפני השילוח ללקוח, אך עדיין יתכנו הפרשי משקל קטנים בעת קבלת המשלוח ו/או בעת צריכת פטריות הכמהין.
  • פטריות הכמהין הנמכרות בחנות המקוונת, גדלות ברמת הגולן, נאספות בחודשי החורף, נשטפות ונארזות בכלים מתאימים, ונשלחות אליכם כשהן נשמרות בטמפרטורה מתאימה על מנת לשמר את טריותן בסמוך לאחר שנאספו, והן מיועדות לצריכה מיידית או לכל המאוחר בתוך שבוע ימים. בשל רגישות פטריות הכמהין יש חשיבות בכך שהמשלוח יימסר לידכם (ולא יושאר ליד הדלת), ושעם קבלתה היא תאוחסן בקירור בהתאם לתנאים ולהנחיות המופיעים על גבי אריזתה. אילסר עושה כל מאמץ להבטיח את איכות וטריות פטריות הכמהין, אך אינה אחראית לירידה באיכותן (לרבות נזקי רקב ומזיקים) בשל צריכה במועד מאוחר יותר או בשל טיפול שאינו כאמור בהנחיות המסופקות עם הפטריות.
  • אריזות פטריות הכמהין עלולות להכיל שאריות אגוזים ו/או בוטנים ו/או חלב ו/או גלוטן ו/או ביצים ו/או חומרים אלרגניים אחרים, ואילסר אינה אחראית לכל תגובה אלרגנית לפטריות הכמהין.
 2. מחירים
  • מחירי המוצרים בחנות המקוונת נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ אם הוא חל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  • לחשבון הסופי יתווספו דמי משלוח ו/או דמי שירות (ככל שיחולו) אשר יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.
  • אילסר זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. מחירי המוצרים שיפורסמו בחנות המקוונת הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח בחנות המקוונת ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח בחנות המקוונת – לפי המאוחר. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד סגירת ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני סגירת ההזמנה תחויבו לפי המחירים המעודכנים כפי שיוצגו באישור ההזמנה המתקבל במייל. במקרה של עדכון הזמנה, יעודכנו המחירים בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר המקוון ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
 3. חשבון
  • הסכום הסופי, שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליכם בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר הכנתם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה בחנות המקוונת הוא חשבון משוער בלבד. אילסר תגבה תשלום בפועל אך ורק בהתאם למוצרים אשר יישלחו אל הלקוח כפי שיפורט בחשבון הסופי.
  • אילסר לא מחויבת לקבל ו/או לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה בחנות המקוונת ובטרם הכנת המוצרים למשלוח) אינו עולה על סכום מינימום של 560 ₪, או סכום אחר שייקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. תשלום
  • התשלום בחנות המקוונת נעשה באמצעות כרטיסי אשראי ואספקת המוצרים תיעשה בכפוף לאישור העסקה בחברת האשראי.הנסלקים באמצעות חברת סליקה ומאובטחים באמצעות תוכנת אבטחה כמקובל באתרי סחר מקוון. 
  • אילסר אינה מכבדת את כל סוגי כרטיסי האשראי, והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לחדש את השימוש בכרטיסי אשראי מכל סוג בחנות המקוונת לפי ראות עיניה.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
  • תנאי ומועדי התשלום, לרבות מספר התשלומים האפשרי, יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.
 5. משלוחים
  • המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם על-ידי אילסר באמצעות שליח עד שבועיים ממועד ההזמנה. אילסר אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק בחנות המקוונת יספק את דרישותיכם או יהיה נקי מטעויות אנוש.
  • אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים שיימצא באותה עת בידי אילסר.
  • המוצרים יסופקו למען שיימסר על ידי הלקוח במועד ההזמנה, ובלבד שהמען מצוי באזור השירות. לאחר ההזמנה, יתואם עם הלקוח מועד לקבלת המשלוח.
  • המשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת. אם לא יהיה במקום מי שיקבל את המשלוח עבור הלקוח לא יינתן שום החזר בגין הרכישה והאחריות כולה לאי המסירה של המשלוח, לטריות המוצרים ולכל נזק שיגרם למוצרים, תחול על הלקוח בלבד. אילסר רשאית אך לא תהיה מחויבת לתאם מחדש משלוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים או לאפשר איסוף עצמי של המוצרים, מבלי לגרוע מאחריות הלקוח לאובדן, קלקול או ליקוי שיתרחשו בגין אי מסירת ההזמנה במועד המקורי.
  • הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, ולא ייכנס למבנה עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיו"ב – במקרים כאלה הלקוח יקבל את המשלוח מהשליח בכניסה לבניין.
  • הלקוח מחויב לבדוק את תכולת המשלוח מיד עם קבלתו, להשוות את המשלוח להזמנה, ולהודיע באופן מיידי על כל אי התאמה בין המשלוח לבין ההזמנה לשירות הלקוחות של אילסר, לא יאוחר מאשר בתוך 24 שעות ממועד האספקה בפועל.
 6. איסוף עצמי
  • ייתכן ואילסר תאפשר מעת לעת איסוף עצמי של הזמנות מנקודות חלוקה ובחלונות זמן אשר יוגדרו בעת תיאום ההזמנה.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי שירות בגין איסוף עצמי מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אשר יתווספו לחשבון הסופי אשר יוצג בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.
  • איסוף עצמי יתבצע באחריות הלקוח בלבד, אך ורק במקום, במועד ובטווח השעות שנקבע בעת אישור ההזמנה בחנות המקוונת, ויהיה מותנה בהצגת אישור רכישה או חשבונית שקיבל הלקוח לאחר אישור התשלום. במקרה שהלקוח לא יופיע לאיסוף העצמי, לא יינתן שום החזר בגין הרכישה והאחריות כולה לאי המסירה של ההזמנה, לטריות המוצרים ולכל נזק שיגרם למוצרים, תחול על הלקוח בלבד.
  • קבלת המוצרים באיסוף העצמי על ידי הלקוח או מי מטעמו תיחשב כאישור לאספקת ההזמנה במלואה לאחר בדיקתה וכאישור הלקוח להתאמה מלאה בין ההזמנה למשלוח.   
 7. מדיניות אילסר בנוגע לשינויים וביטולים
  • ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לבטל או לשנות הזמנות או משלוחים.
  • כל בקשה לשינוי או לביטול עסקה כאמור יש להפנות לשירות הלקוחות של אילסר באחת הדרכים הבאות:
 • בעמוד צור קשר בחנות המקוונת
 • בדואר אלקטרוני
  • בכל פניה לשירות הלקוחות יש למסור את פרטי ההזמנה, וכן אמצעי זיהוי אשר יאפשרו לאילסר לוודא כי הפנייה אכן מגיעה מהלקוח אשר ביצע את הרכישה בחנות המקוונת.
  • במקרה של שינוי שהוא עדכון של ההזמנה, יעודכנו המחירים ומועד המשלוח של ההזמנה בהתאם למועד הסגירה של ההזמנה המעודכנת.
  • שינויים וביטולים לפני המועד האחרון לשינוי:
 • אתם רשאים לשנות את הזמנתכם או לבטלה עד למועד שנקבע לכך בעת השלמת הזמנתכם בחנות המקוונת. מועד אחרון לביצוע עדכון, שינוי או ביטול הזמנה יוצג בפניכם בשלב סגירת ההזמנה ובאזור האישי בחנות המקוונת. ככל שלא יוצג אחרת, המועד האחרון לעדכון כאמור יעמוד על 48 שעות לפני מועד האספקה של המוצרים שהזמנתם (להלן: "המועד האחרון לשינוי").
 • בגין ביטול עסקה לפני המועד האחרון לשינוי, יחוייב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • שינויים וביטולים לאחר המועד האחרון לשינוי
 • זכותו של הלקוח להחזיר מוצר או לבטל עסקה תהיה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
 • מובהר כי פטריות כמהין הינן מוצר מזון רגיש וכן טובין פסידים, וכיוון שפטריות הכמהין הן החלק המהותי בכל עסקה הנעשית בחנות המקוונת, לאחר המועד האחרון לשינוי אין כל אפשרות לבטל את ההזמנה, או לשנות את כמות פטריות הכמהין בהזמנה, או לשנות את מועד המשלוח של ההזמנה, וזאת בהתאם, בין היתר, להוראות סעיפים 4ג(ד)(1) ו – 14ג(ד)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ותקנה 6(א)(4) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
  • אילסר תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה לפחות 24 שעות לפני מועד האספקה. אילסר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי או מכל סיבה אחרת. מוסכם בזאת כי במקרה של כוח עליון, דהיינו כאשר נסיבות שאינן בשליטתה המלאה של אילסר אינן מאפשרות לספק ההזמנה במועד שנקבע מראש (כגון הנסיבות המפורטות בסעיף 15(ג) בתקנון זה), תהיה אילסר רשאית לבטל הזמנה גם ללא מתן הודעה מראש ללקוח או לדחות את מועד האספקה של ההזמנה – לפי בחירת אילסר לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של ביטול הזמנה על ידי אילסר – לא יחויב הלקוח בגין ההזמנה, וכלל שיחוייב – יזוכה בגין כל סכום העסקה.
 1. קישורים
  • ככל שיהיו בחנות המקוונת קישורים ('לינקים') לאתרי אונליין, שאינם בבעלות אילסר (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליכם לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי אילסר, ואין לאילסר שליטה עליהם. יתכן שתמצאו שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אילסר אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד. אילסר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחנות המקוונת או בעקבות ביקורכם בחנות המקוונת.
  • אילסר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בחנות המקוונת יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. אילסר רשאית למחוק מהחנות המקוונת קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 2. פרטיות
  • בהצטרפות הלקוח לחנות המקוונת ו/או בביצוע רכישה בחנות המקוונת הלקוח מאשר כי המידע האישי שנמסר על ידי הלקוח ו/או ייאסף אודותיו במהלך תהליך ההצטרפות ו/או הרכישה ו/או הגלישה בחנות המקוונת ובאתרים אחרים השייכים לאילסר ו/או המופעלים על ידה ו/או עבורה, ייאסף ויעובד ויישמר על ידי אילסר ו/או מי מטעמה לרבות ידי צדדים שלישיים המספקים לה שירותים, במאגרי מידע המאוחסנים הן בישראל והן מחוץ לגבולות ישראל, לצורך ניהול וייעול השירות שניתן לכם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לצרכים תפעוליים (לרבות גבייה), לצרכים שיווקיים (לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו), ולשם עמידה בדרישות הדין החל. הלקוח אינו חייב למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם, ומסירתם לאילסר (ולמי מטעמה) תלויה ברצון הלקוח בלבד, אולם אילסר לא תוכל לספק הזמנות ללקוחות שיבחרו שלא למסור פרטים אלו, וייתכן כי אי מסירת פרטים כאלה או אחרים, תגביל את יכולת הצפייה ו/או השימוש בחנות המקוונת או בחלקה.
  • הפרטים האישיים הנמסרים בעת ביצוע ההזמנה בחנות המקוונת יישמרו במאגרי המידע של הספקים הנותנים לאילסר שירותים בקשר עם החנות המקוונת (ובכלל זה נותני שירותי תשלום וספקים נוספים המסייעים בתפעול החנות המקוונת והשירותים הניתנים במסגרתה), ואפשר שיישמרו גם על ידי אילסר במאגרי המידע שלה, ככל שיהיו כאלה, אשר ינוהלו על פי דרישות הדין החל.
  • אילסר רשאית לאסוף ולשמור מידע הנוגע לשימוש שלכם בחנות המקוונת, אשר לא נמסר על ידכם באופן אקטיבי כגון: סוג הדפדפן בו אתם משתמשים, כתובת ה-IP ממנה נכנסתם לחנות המקוונת, הרגלי הגלישה שלכם, הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם בחנות המקוונת, העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר. אילסר תשמור את המידע שייאסף במאגריה לתקופה הרלוונטית על פי שיקול דעתה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי השימוש והרכישה המפורטות בתקנון זה והוראות כל דין.
  • בהתאם להסכמתכם כדין, אשר ניתנת מפורשת על ידכם בעת אישורכם את תקנון זה, אילסר תהא רשאית לפנות אליכם מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב שלה ו/או של ספקים וגורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות ללקוחות וללקוחות פוטנציאלים של אילסר), באמצעות החנות המקוונת, דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה מכם הודעה אחרת בכתב בכל עת. הנכם זכאים לבקש שלא לקבל פניות כאמור, באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של אילסר ובקשה להסירו מרשימת התפוצה של החברה. עם קבלת הודעתכם תעודכן המערכת בהקדם האפשרי בתוך 3 ימי עסקים. במקרה של ביטול הסכמתכם כאמור בסעיף זה לעיל, אילסר רשאית, לפי שיקול דעתה, שלא לאפשר לכם לעשות שימוש בחנות המקוונת לרבות לצורך רכישת מוצרים.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ובכפוף להוראות כל דין, אילסר תהא רשאית, מעת לעת, להעביר מידע בלתי מזוהה, אנונימי ו/או אגרגטיבי (לרבות נתונים סטטיסטיים), בנוגע לרכישות במסגרת החנות המקוונת לכל גורם רלוונטי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
  • אילסר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם בחנות המקוונת, למעט במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה בו ניתנה הסכמתכם לעשות כן;
 • במקרה שהפרתם את הוראות תקנון זה או כל הסכם בינכם לבין אילסר או אם ביצעתם באמצעות החנות המקוונת, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם התקבל בידי אילסר צו שיפוטי או דרישה מאת גורם שילטוני מוסמך אחר, המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין אילסר;
 • במקרה בו המידע מועבר לחברות הקשורות באילסר בתנאי שהשימוש במידע יעשה אך ורק בהתאם להוראות תקנון זה. מובהר כי בעצם השימוש בחנות המקוונת הינם נותנים את הסכמתכם המפורשת להעברת מידע כאמור בסעיף זה;
 • במקרה בו פעילותה של אילסר תתמזג או תתארגן מחדש במסגרת פעילות של תאגיד אחר, תהא אילסר זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש את העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בתקנון זה;
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. הנכם רשאים לפנות לאילסר בבקשה לעיון במידע לגביכם במאגר המידע של אילסר, ולבקש לתקנו או למחוק מידע שאינו נכון או אינו מעודכן. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של אילסר בכל אחת מהדרכים המפורטות בתקנון זה. בנוסף, אם המידע שבמאגרי אילסר משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אילסר תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאילסר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם בחנות המקוונת יוסיף להישמר אצל אילסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.
  • באחריותכם לדווח לאילסר על שיני שיחול בפרטיכם האישיים על מנת לאפשר לאילסר לקיים קשר רציף ותקין עמכם. אילסר לא תהיה אחראית לאי קבלת דיוור ו/או הטבה ו/או כל דבר בקשר עם החנות המקוונת ו/או הרכישות שתבצעו בה בגין אי עדכון פרטיכם האישיים.
  • בחנות המקוונת נעשה שימוש ב – Cookies כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בחנות המקוונת, כדי להתאים את החנות המקוונת להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. המדיניות לפיה מופעלות ה-Cookies, כמו גם סוגיהן, והאופן בו תוכלו לשנות את ההגדרות שלהן ו/או למחוק אותן מוגדרות על ידי הספק אשר באמצעותו מתפעלת אילסר את החנות המקוונת, וניתן למצוא אותן בכתובת הבאה
 1. אבטחת מידע
  • בחנות המקוונת מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליהם. עם זאת מובהר כי כבכל מאגר מידע ממוחשב, הפעולות לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה, ולא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למאגרי המידע, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את החנות המקוונת.
  • אם למרות אמצעי האבטחה של החנות המקוונת יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע של החנות המקוונת, או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אילסר ו/או מי מטעמה. לאור האמור, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
  • אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת (א) לחדור שלא כדין למחשבי אילסר ו/או למחשבי ו/או שרתי הספקים באמצעותם מופעלת החנות המקוונת, (ב) לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות אלה, (ג) לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על החנות המקוונת ו/או על מחשבי אילסר ו/או על מחשבי ו/או שרתי הספקים באמצעותם מופעלת החנות המקוונת וניתנים בה שירותים, ועל המידע המצוי בהם, (ד) לבצע כל פעולה בלתי חוקית בקשר עם החנות המקוונת, (ה) לסייע באחת או יותר מהפעולות האמורות לעיל.
  • אילסר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתקנון זה.
 2. אחריות
  • חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה בחנות המקוונת, למעט מחירם, מתקבל מיצרני המוצרים, ואילסר מזינה אותו אל החנות המקוונת כפי שהוא (AS IS). אילסר אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
  • אילסר אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה בחנות המקוונת יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים בחנות המקוונת ו/או באתר של אילסר.
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר בתקנון זה, מובהר בזאת כי:
 • אילסר אינה אחראית לנזק כלשהו ו/או הפסד ו/או חסרון כיס כתוצאה מרכישה המתבצעת בחנות המקוונת ו/או מאי היכולת לבצע רכישה, או מכל כשל שגיאה תקלה או קריסה של החנות המקוונת, לרבות נזק הנגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחנות המקוונת, וכיו"ב;
 • אילסר לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של אילסר. במקרה זה תהיה אחריותה של אילסר מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר;
 • אילסר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, מגיפה, שביתות והשבתות בענף החקלאות או בענף התובלה, חסימות כבישים, וכיו"ב;
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה, אילסר לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים כלשהם, ובכל מקרה אחריותה של אילסר תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח באותה הזמנה.
 • כל האמור לעיל לעניין הגבלת אחריות אילסר, יחול בהתאמה גם בנוגע לנזקי גוף, במידה המרבית שהדבר מתאפשר לפי הדין אשר יחול בנסיבות העניין.
 • הוראות שבתקנון זה לעניין פטור ו/או הקלה באחריות של אילסר, יחולו על אילסר וכל מי מטעמה לרבות כל עובד ומנהל וספק וקבלן משנה ויועץ, ועל כל מי שעשוי להינזק לרבות הלקוח וכל מי מטעמו לרבות בני משפחתו קרוביו ואורחיו (לרבות לקוחותיו) של הלקוח.
  • השירות בחנות המקוונת מוצע לכם כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אילסר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
  • אילסר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של החנות המקוונת. יחד עם זאת, אילסר אינו מתחייב שהשירות בחנות המקוונת לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. הלקוח פוטר בזאת את אילסר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לחנות המקוונת.
  • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאילסר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  • במסגרת הביקור בחנות המקוונת ייתכן ויוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מאילסר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, אילסר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא לאילסר ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן בחנות המקוונת ו/או באתר אילסר ו/או באתרים אחרים, ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
  • אילסר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחנות המקוונת או בעקבות הביקור ו/או השימוש בחנות המקוונת.
 1. קניין רוחני
  • זכויות הקניין הרוחני בחנות המקוונת, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות, לרבות עיצוב החנות המקוונת, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הנתונים, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב, שם הדומיין, שמה של אילסר, וכל חומר אחר הכלול בחנות המקוונת ("תכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של אילסר, או של צדדים שלישיים שאילסר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  • אילסר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת, ואין בעצם הכניסה לחנות המקוונת ו/או בהרשמה אליה ו/או בשימוש בה, כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת ו/או בחלק ממנה, ואין לעשות כל שימוש בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת ללא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ו/או לתרגם מידע כלשהו מן החנות המקוונת (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, קוד-מחשב ו/או כל חלק אחר מתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת) בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • החנות המקוונת ותכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת נועדו לשימוש פרטי בלבד – אין לעשות כל שימוש מסחרי בחנות המקוונת ו/או בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת (לרבות, בסיס הנתונים בחנות המקוונת, רשימות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים בחנות המקוונת) בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור. מובהר בזאת כי האמור לעיל כולל איסור מוחלט על איסוף נתונים מן החנות המקוונת באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי.
  • אין לקשר את החנות המקוונת ו/או חלקים ממנה, או להציג את החנות המקוונת ו/או חלקים ממנה, בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור, ובכל מקרה אין להציג את החנות המקוונת בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אילסר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת אילסר לכך מראש ובכתב .
 2. דין ושיפוט
  • הדין החל על השימוש בחנות המקוונת ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
 3. תאריך עדכון אחרון
  • תקנון זה עודכן לאחרונה ב-16 לחודש פברואר 2023.