תקנון ומדיניות פרטיות

לקוחות יקרים,

ברוכים הבאים לחנות המכירות המקוונת של אילסר גידולים עתירי ידע בע"מ ח.פ. 514596196 שמענה במושב שעל, רמת הגולן, מיקוד 1242000 ישראל (לעיל ולהלן: "אילסר") הזמינה בכתובת (לעיל ולהלן: "החנות המקוונת").

אנא קראו בתשומת לב את התנאים המפורטים להלן (להלן: "התנאים" או :"התקנון"), המתעדכנים מעת לעת, על מנת להכיר את תנאי השימוש בחנות המקוונת.השימוש בחנות המקוונת מותנה בהסכמה בלתי מסוייגת לתנאי תקנון זה על כל נספחיו, לרבות תנאי השימוש באתר של אילסר, ומדיניות הפרטיות של אילסר.

 1. כללי
  • בחנות המקוונת תוכלו לרכוש פטריות כמהין טריות וכן מוצרים נלווים, כפי שיימכרו מעת לעת בחנות המקוונת (להלן: "המוצרים").
  • בכל שאלה הנוגעת לחנות המקוונת אתם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של אילסר באמצעות פניה דרך החנות המקוונת (בעמוד צור קשר), או באמצעות דואר אלקטרוני. שירות הלקוחות עובד בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל- 16:00, ופניות יענו בהקדם האפשרי על פי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר.
 2. הסכם מחייב
  • כל אדם המבצע פעולה בחנות המקוונת לרבות ביצוע הזמנה או רכישה של מוצרים (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו, ולכך שהפעולה בחנות המקוונת כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
  • תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין אילסר והנכם מתבקשים לקרוא אותו בקפידה שכן הוא קובע ומגדיר את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת ביצוע פעולות בחנות המקוונת. כדי לאשר את הסכמתכם להוראות התקנון, עליכם לסמן את התיבה המתאימה בעת ביצוע רכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו לעשות פעולות ו/או רכישות בחנות המקוונת.
  • רכישת מוצרים בחנות תהיה בתוקף רק לאחר אישורה בידי אילסר. אישור אילסר יינתן באמצעות גביית התשלום בגין ההזמנה, אשר ייעשה בכפוף לזמינות מלאי קיים במועד האספקה וזמינות שירותי שינוע, בהתאם להוראות תקנון זה, וכן ובכל מקרה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של אילסר.
  • אילסר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות החנות המקוונת, וזאת ללא צורך במתן הודעה ו/או התרעה מוקדמת כלשהי.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. שינוי בהוראות תקון זה יכנס לתוקף במועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחנות המקוונת לראשונה, וכל פעולה שתבוצע בחנות המקוונת לאחר הפרסום האמור תהיה כפופה לתקנון בנוסח המעודכן.
  • תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, כולל את כל התנאים וההסכמות ביניכם לבין אילסר בקשר עם החנות המקוונת, השימוש בה והרכישה באמצעותה.
 3. אזורי הפעילות
  • שירות ההזמנות בחנות המקוונת, כמו גם האפשרות להזמין מוצרים באמצעות פנייה בדוא"ל לשירות הלקוחות של אילסר, מוגבלים לאזורים מסוימים ברחבי ישראל (להלן: "אזור השירות"). אזור השירות מתעדכן ומשתנה מעת לעת לפי זמינות שירותי המשלוח וכן בכל מקרה על פי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר, ואילסר לא תמסור על כך עדכונים בחנות המקוונת.
  • על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות על הלקוח לבדוק אם המען אליו הוא מבקש לשלוח את הזמנתו כלול באזור השירות לפני ביצוע כל רכישה בחנות המקוונת.
  • אספקת מוצרים שנרכשו בחנות המקוונת אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. אילסר אינה יכולה לספק את השירות מחוץ לאזור השירות. לפיכך לא תתקבל כל הזמנה, אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזור השירות, וגם אם הזמנה כזו נקלטה במחשבי החנות המקוונת – אילסר לא תהיה מחויבת לספקה.
 4. מי רשאי לקנות בחנות המקוונת
  • המכירה בחנות המקוונת הינה לאנשים פרטיים ולצרכים אישיים בלבד.
  • רכישת מוצרים בחנות המקוונת כפופה לתנאים וההגבלות החלים על ביצוע המכירה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה. בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף הנמנה על סוג הכרטיסים המכובדים בחנות המקוונת רשאים לרכוש מוצרים בחנות המקוונת, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, כשהם נכונים, מדויקים ומלאים.
  • אילסר רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים בחנות המקוונת – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר במפורש כי אילסר רשאית לבטל בכל עת את זכאותכם לבצע עסקאות בחנות המקוונת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לחנות המקוונת ו/או בעת ביצוע רכישה בחנות המקוונת מסרתם פרטים מטעים;
  • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחנות המקוונת ו/או באילסר, ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של אילסר;
  • אם השתמשתם בשירותי החנות המקוונת לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע אילסר;
  • קיום חוב כספי לאילסר או לחברות הקשורות עימה שטרם נפרע, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
  • אם כרטיס האשראי שבאמצעותו אתם מבקשים לבצע עסקה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • רכישת משקאות אלכוהוליים, סיגריות ומוצרי טבק מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. בעת הזמנת מוצר כזה אתם מאשרים שאתם בוגרים ורשאים לרוכשו על פי חוק. 
 1. מוצרים
  • אילסר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים בחנות המקוונת. הצעת מוצר מסוים למכירה בחנות המקוונת במועד כלשהו אינה מבטיחה כי אותו מוצר יוצע למכירה בחנות המקוונת גם בעתיד.
  • אילסר אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם של מוצרים.
  • המוצרים יסופקו בכפוף לזמינותם במלאי. אילסר שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.
  • הרכישה בחנות המקוונת
  • אין לבצע רכישה סיטונאית של מוצרים בחנות המקוונת. אלסר תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי מהו היקף רכישה סביר שאינו מהווה רכישה סיטונאית לעניין זה. הלקוח מתחיב שלא לעקוף דרישה זו באמצעות ביצוע הזמנות רכישה מכמה חשבונות שונים באמצעות אנשים שונים.
  • כל רכישת מוצרים בחנות המקוונת תכלול לפחות כמות מינימלית של פטריות כמהין, שתקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר ותוצג ללקוח בעת ביצוע ההזמנה. .
  • אופן הצגת המוצרים בחנות המקוונת יקבע על ידי אילסר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות בחנות המקוונת הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את אילסר.
  • חלק מהמוצרים הנמכרים בחנות המכוונת מיוצרים על ידי אילסר, וחלקם מיוצרים על ידי גורמים שלישיים. הנתונים המופיעים לצד המוצרים בחנות המקוונת ועל גבי המוצרים – הם כפי שנמסרו על ידי ספקי המוצרים, ועל אחריותם. תשומת ליבכם לכך שייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
  • בחנות המקוונת נמכרים מוצרים, לרבות פטריות הכמהין, שמחירן תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד'). תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם), כפי שנשקל טרם יציאתו למשלוח, לא יותר מ-24 שעות לפני המשלוח.
  • פטריות הכמהין הן חומר אורגני, ומאבדות ממשקלן לאורך זמן. השקילה והחיוב בגינן נעשים ככל הניתן לא יותר מ-24 שעות לפני השילוח ללקוח, אך עדיין יתכנו הפרשי משקל קטנים בעת קבלת המשלוח ו/או בעת צריכת פטריות הכמהין.
  • פטריות הכמהין הנמכרות בחנות המקוונת, גדלות ברמת הגולן, נאספות בחודשי החורף, נשטפות ונארזות בכלים מתאימים, ונשלחות אליכם כשהן נשמרות בטמפרטורה מתאימה על מנת לשמר את טריותן בסמוך לאחר שנאספו, והן מיועדות לצריכה מיידית או לכל המאוחר בתוך שבוע ימים. בשל רגישות פטריות הכמהין יש חשיבות בכך שהמשלוח יימסר לידכם (ולא יושאר ליד הדלת), ושעם קבלתה היא תאוחסן בקירור בהתאם לתנאים ולהנחיות המופיעים על גבי אריזתה. אילסר עושה כל מאמץ להבטיח את איכות וטריות פטריות הכמהין, אך אינה אחראית לירידה באיכותן (לרבות נזקי רקב ומזיקים) בשל צריכה במועד מאוחר יותר או בשל טיפול שאינו כאמור בהנחיות המסופקות עם הפטריות.
  • אריזות פטריות הכמהין עלולות להכיל שאריות אגוזים ו/או בוטנים ו/או חלב ו/או גלוטן ו/או ביצים ו/או חומרים אלרגניים אחרים, ואילסר אינה אחראית לכל תגובה אלרגנית לפטריות הכמהין.
 2. מחירים
  • מחירי המוצרים בחנות המקוונת נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ אם הוא חל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  • לחשבון הסופי יתווספו דמי משלוח ו/או דמי שירות (ככל שיחולו) אשר יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.
  • אילסר זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. מחירי המוצרים שיפורסמו בחנות המקוונת הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח בחנות המקוונת ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח בחנות המקוונת – לפי המאוחר. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד סגירת ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני סגירת ההזמנה תחויבו לפי המחירים המעודכנים כפי שיוצגו באישור ההזמנה המתקבל במייל. במקרה של עדכון הזמנה, יעודכנו המחירים בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר המקוון ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
 3. חשבון
  • הסכום הסופי, שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליכם בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר הכנתם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה בחנות המקוונת הוא חשבון משוער בלבד. אילסר תגבה תשלום בפועל אך ורק בהתאם למוצרים אשר יישלחו אל הלקוח כפי שיפורט בחשבון הסופי.
  • אילסר לא מחויבת לקבל ו/או לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה בחנות המקוונת ובטרם הכנת המוצרים למשלוח) אינו עולה על סכום מינימום של 560 ₪, או סכום אחר שייקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. תשלום
  • התשלום בחנות המקוונת נעשה באמצעות כרטיסי אשראי ואספקת המוצרים תיעשה בכפוף לאישור העסקה בחברת האשראי.הנסלקים באמצעות חברת סליקה ומאובטחים באמצעות תוכנת אבטחה כמקובל באתרי סחר מקוון. 
  • אילסר אינה מכבדת את כל סוגי כרטיסי האשראי, והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לחדש את השימוש בכרטיסי אשראי מכל סוג בחנות המקוונת לפי ראות עיניה.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
  • תנאי ומועדי התשלום, לרבות מספר התשלומים האפשרי, יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.
 5. משלוחים
  • המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם על-ידי אילסר באמצעות שליח עד שבועיים ממועד ההזמנה. אילסר אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק בחנות המקוונת יספק את דרישותיכם או יהיה נקי מטעויות אנוש.
  • אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים שיימצא באותה עת בידי אילסר.
  • המוצרים יסופקו למען שיימסר על ידי הלקוח במועד ההזמנה, ובלבד שהמען מצוי באזור השירות. לאחר ההזמנה, יתואם עם הלקוח מועד לקבלת המשלוח.
  • המשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת. אם לא יהיה במקום מי שיקבל את המשלוח עבור הלקוח לא יינתן שום החזר בגין הרכישה והאחריות כולה לאי המסירה של המשלוח, לטריות המוצרים ולכל נזק שיגרם למוצרים, תחול על הלקוח בלבד. אילסר רשאית אך לא תהיה מחויבת לתאם מחדש משלוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים או לאפשר איסוף עצמי של המוצרים, מבלי לגרוע מאחריות הלקוח לאובדן, קלקול או ליקוי שיתרחשו בגין אי מסירת ההזמנה במועד המקורי.
  • הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, ולא ייכנס למבנה עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיו"ב – במקרים כאלה הלקוח יקבל את המשלוח מהשליח בכניסה לבניין.
  • הלקוח מחויב לבדוק את תכולת המשלוח מיד עם קבלתו, להשוות את המשלוח להזמנה, ולהודיע באופן מיידי על כל אי התאמה בין המשלוח לבין ההזמנה לשירות הלקוחות של אילסר, לא יאוחר מאשר בתוך 24 שעות ממועד האספקה בפועל.
 6. איסוף עצמי
  • ייתכן ואילסר תאפשר מעת לעת איסוף עצמי של הזמנות מנקודות חלוקה ובחלונות זמן אשר יוגדרו בעת תיאום ההזמנה.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי שירות בגין איסוף עצמי מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אשר יתווספו לחשבון הסופי אשר יוצג בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.
  • איסוף עצמי יתבצע באחריות הלקוח בלבד, אך ורק במקום, במועד ובטווח השעות שנקבע בעת אישור ההזמנה בחנות המקוונת, ויהיה מותנה בהצגת אישור רכישה או חשבונית שקיבל הלקוח לאחר אישור התשלום. במקרה שהלקוח לא יופיע לאיסוף העצמי, לא יינתן שום החזר בגין הרכישה והאחריות כולה לאי המסירה של ההזמנה, לטריות המוצרים ולכל נזק שיגרם למוצרים, תחול על הלקוח בלבד.
  • קבלת המוצרים באיסוף העצמי על ידי הלקוח או מי מטעמו תיחשב כאישור לאספקת ההזמנה במלואה לאחר בדיקתה וכאישור הלקוח להתאמה מלאה בין ההזמנה למשלוח.   
 7. מדיניות אילסר בנוגע לשינויים וביטולים
  • ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לבטל או לשנות הזמנות או משלוחים.
  • כל בקשה לשינוי או לביטול עסקה כאמור יש להפנות לשירות הלקוחות של אילסר באחת הדרכים הבאות:
 • בעמוד צור קשר בחנות המקוונת
 • בדואר אלקטרוני
  • בכל פניה לשירות הלקוחות יש למסור את פרטי ההזמנה, וכן אמצעי זיהוי אשר יאפשרו לאילסר לוודא כי הפנייה אכן מגיעה מהלקוח אשר ביצע את הרכישה בחנות המקוונת.
  • במקרה של שינוי שהוא עדכון של ההזמנה, יעודכנו המחירים ומועד המשלוח של ההזמנה בהתאם למועד הסגירה של ההזמנה המעודכנת.
  • שינויים וביטולים לפני המועד האחרון לשינוי:
 • אתם רשאים לשנות את הזמנתכם או לבטלה עד למועד שנקבע לכך בעת השלמת הזמנתכם בחנות המקוונת. מועד אחרון לביצוע עדכון, שינוי או ביטול הזמנה יוצג בפניכם בשלב סגירת ההזמנה ובאזור האישי בחנות המקוונת. ככל שלא יוצג אחרת, המועד האחרון לעדכון כאמור יעמוד על 48 שעות לפני מועד האספקה של המוצרים שהזמנתם (להלן: "המועד האחרון לשינוי").
 • בגין ביטול עסקה לפני המועד האחרון לשינוי, יחוייב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • שינויים וביטולים לאחר המועד האחרון לשינוי
 • זכותו של הלקוח להחזיר מוצר או לבטל עסקה תהיה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
 • מובהר כי פטריות כמהין הינן מוצר מזון רגיש וכן טובין פסידים, וכיוון שפטריות הכמהין הן החלק המהותי בכל עסקה הנעשית בחנות המקוונת, לאחר המועד האחרון לשינוי אין כל אפשרות לבטל את ההזמנה, או לשנות את כמות פטריות הכמהין בהזמנה, או לשנות את מועד המשלוח של ההזמנה, וזאת בהתאם, בין היתר, להוראות סעיפים 4ג(ד)(1) ו – 14ג(ד)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ותקנה 6(א)(4) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
  • אילסר תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה לפחות 24 שעות לפני מועד האספקה. אילסר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי או מכל סיבה אחרת. מוסכם בזאת כי במקרה של כוח עליון, דהיינו כאשר נסיבות שאינן בשליטתה המלאה של אילסר אינן מאפשרות לספק ההזמנה במועד שנקבע מראש (כגון הנסיבות המפורטות בסעיף 15(ג) בתקנון זה), תהיה אילסר רשאית לבטל הזמנה גם ללא מתן הודעה מראש ללקוח או לדחות את מועד האספקה של ההזמנה – לפי בחירת אילסר לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של ביטול הזמנה על ידי אילסר – לא יחויב הלקוח בגין ההזמנה, וכלל שיחוייב – יזוכה בגין כל סכום העסקה.
 1. קישורים
  • ככל שיהיו בחנות המקוונת קישורים ('לינקים') לאתרי אונליין, שאינם בבעלות אילסר (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליכם לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי אילסר, ואין לאילסר שליטה עליהם. יתכן שתמצאו שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אילסר אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד. אילסר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחנות המקוונת או בעקבות ביקורכם בחנות המקוונת.
  • אילסר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בחנות המקוונת יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. אילסר רשאית למחוק מהחנות המקוונת קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 2. פרטיות
  • בהצטרפות הלקוח לחנות המקוונת ו/או בביצוע רכישה בחנות המקוונת הלקוח מאשר כי המידע האישי שנמסר על ידי הלקוח ו/או ייאסף אודותיו במהלך תהליך ההצטרפות ו/או הרכישה ו/או הגלישה בחנות המקוונת ובאתרים אחרים השייכים לאילסר ו/או המופעלים על ידה ו/או עבורה, ייאסף ויעובד ויישמר על ידי אילסר ו/או מי מטעמה לרבות ידי צדדים שלישיים המספקים לה שירותים, במאגרי מידע המאוחסנים הן בישראל והן מחוץ לגבולות ישראל, לצורך ניהול וייעול השירות שניתן לכם על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לצרכים תפעוליים (לרבות גבייה), לצרכים שיווקיים (לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו), ולשם עמידה בדרישות הדין החל. הלקוח אינו חייב למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם, ומסירתם לאילסר (ולמי מטעמה) תלויה ברצון הלקוח בלבד, אולם אילסר לא תוכל לספק הזמנות ללקוחות שיבחרו שלא למסור פרטים אלו, וייתכן כי אי מסירת פרטים כאלה או אחרים, תגביל את יכולת הצפייה ו/או השימוש בחנות המקוונת או בחלקה.
  • הפרטים האישיים הנמסרים בעת ביצוע ההזמנה בחנות המקוונת יישמרו במאגרי המידע של הספקים הנותנים לאילסר שירותים בקשר עם החנות המקוונת (ובכלל זה נותני שירותי תשלום וספקים נוספים המסייעים בתפעול החנות המקוונת והשירותים הניתנים במסגרתה), ואפשר שיישמרו גם על ידי אילסר במאגרי המידע שלה, ככל שיהיו כאלה, אשר ינוהלו על פי דרישות הדין החל.
  • אילסר רשאית לאסוף ולשמור מידע הנוגע לשימוש שלכם בחנות המקוונת, אשר לא נמסר על ידכם באופן אקטיבי כגון: סוג הדפדפן בו אתם משתמשים, כתובת ה-IP ממנה נכנסתם לחנות המקוונת, הרגלי הגלישה שלכם, הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם בחנות המקוונת, העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר. אילסר תשמור את המידע שייאסף במאגריה לתקופה הרלוונטית על פי שיקול דעתה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה על-פי מגבלות תנאי השימוש והרכישה המפורטות בתקנון זה והוראות כל דין.
  • בהתאם להסכמתכם כדין, אשר ניתנת מפורשת על ידכם בעת אישורכם את תקנון זה, אילסר תהא רשאית לפנות אליכם מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב שלה ו/או של ספקים וגורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות ללקוחות וללקוחות פוטנציאלים של אילסר), באמצעות החנות המקוונת, דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה מכם הודעה אחרת בכתב בכל עת. הנכם זכאים לבקש שלא לקבל פניות כאמור, באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של אילסר ובקשה להסירו מרשימת התפוצה של החברה. עם קבלת הודעתכם תעודכן המערכת בהקדם האפשרי בתוך 3 ימי עסקים. במקרה של ביטול הסכמתכם כאמור בסעיף זה לעיל, אילסר רשאית, לפי שיקול דעתה, שלא לאפשר לכם לעשות שימוש בחנות המקוונת לרבות לצורך רכישת מוצרים.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, ובכפוף להוראות כל דין, אילסר תהא רשאית, מעת לעת, להעביר מידע בלתי מזוהה, אנונימי ו/או אגרגטיבי (לרבות נתונים סטטיסטיים), בנוגע לרכישות במסגרת החנות המקוונת לכל גורם רלוונטי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
  • אילסר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם בחנות המקוונת, למעט במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה בו ניתנה הסכמתכם לעשות כן;
 • במקרה שהפרתם את הוראות תקנון זה או כל הסכם בינכם לבין אילסר או אם ביצעתם באמצעות החנות המקוונת, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם התקבל בידי אילסר צו שיפוטי או דרישה מאת גורם שילטוני מוסמך אחר, המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין אילסר;
 • במקרה בו המידע מועבר לחברות הקשורות באילסר בתנאי שהשימוש במידע יעשה אך ורק בהתאם להוראות תקנון זה. מובהר כי בעצם השימוש בחנות המקוונת הינם נותנים את הסכמתכם המפורשת להעברת מידע כאמור בסעיף זה;
 • במקרה בו פעילותה של אילסר תתמזג או תתארגן מחדש במסגרת פעילות של תאגיד אחר, תהא אילסר זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש את העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בתקנון זה;
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. הנכם רשאים לפנות לאילסר בבקשה לעיון במידע לגביכם במאגר המידע של אילסר, ולבקש לתקנו או למחוק מידע שאינו נכון או אינו מעודכן. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של אילסר בכל אחת מהדרכים המפורטות בתקנון זה. בנוסף, אם המידע שבמאגרי אילסר משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אילסר תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאילסר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם בחנות המקוונת יוסיף להישמר אצל אילסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.
  • באחריותכם לדווח לאילסר על שיני שיחול בפרטיכם האישיים על מנת לאפשר לאילסר לקיים קשר רציף ותקין עמכם. אילסר לא תהיה אחראית לאי קבלת דיוור ו/או הטבה ו/או כל דבר בקשר עם החנות המקוונת ו/או הרכישות שתבצעו בה בגין אי עדכון פרטיכם האישיים.
  • בחנות המקוונת נעשה שימוש ב – Cookies כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בחנות המקוונת, כדי להתאים את החנות המקוונת להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. המדיניות לפיה מופעלות ה-Cookies, כמו גם סוגיהן, והאופן בו תוכלו לשנות את ההגדרות שלהן ו/או למחוק אותן מוגדרות על ידי הספק אשר באמצעותו מתפעלת אילסר את החנות המקוונת, וניתן למצוא אותן בכתובת הבאה
 1. אבטחת מידע
  • בחנות המקוונת מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליהם. עם זאת מובהר כי כבכל מאגר מידע ממוחשב, הפעולות לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה, ולא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למאגרי המידע, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את החנות המקוונת.
  • אם למרות אמצעי האבטחה של החנות המקוונת יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע של החנות המקוונת, או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אילסר ו/או מי מטעמה. לאור האמור, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
  • אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת (א) לחדור שלא כדין למחשבי אילסר ו/או למחשבי ו/או שרתי הספקים באמצעותם מופעלת החנות המקוונת, (ב) לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות אלה, (ג) לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על החנות המקוונת ו/או על מחשבי אילסר ו/או על מחשבי ו/או שרתי הספקים באמצעותם מופעלת החנות המקוונת וניתנים בה שירותים, ועל המידע המצוי בהם, (ד) לבצע כל פעולה בלתי חוקית בקשר עם החנות המקוונת, (ה) לסייע באחת או יותר מהפעולות האמורות לעיל.
  • אילסר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתקנון זה.
 2. אחריות
  • חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה בחנות המקוונת, למעט מחירם, מתקבל מיצרני המוצרים, ואילסר מזינה אותו אל החנות המקוונת כפי שהוא (AS IS). אילסר אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
  • אילסר אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה בחנות המקוונת יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים בחנות המקוונת ו/או באתר של אילסר.
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר בתקנון זה, מובהר בזאת כי:
 • אילסר אינה אחראית לנזק כלשהו ו/או הפסד ו/או חסרון כיס כתוצאה מרכישה המתבצעת בחנות המקוונת ו/או מאי היכולת לבצע רכישה, או מכל כשל שגיאה תקלה או קריסה של החנות המקוונת, לרבות נזק הנגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחנות המקוונת, וכיו"ב;
 • אילסר לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של אילסר. במקרה זה תהיה אחריותה של אילסר מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר;
 • אילסר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, מגיפה, שביתות והשבתות בענף החקלאות או בענף התובלה, חסימות כבישים, וכיו"ב;
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה, אילסר לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים כלשהם, ובכל מקרה אחריותה של אילסר תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח באותה הזמנה.
 • כל האמור לעיל לעניין הגבלת אחריות אילסר, יחול בהתאמה גם בנוגע לנזקי גוף, במידה המרבית שהדבר מתאפשר לפי הדין אשר יחול בנסיבות העניין.
 • הוראות שבתקנון זה לעניין פטור ו/או הקלה באחריות של אילסר, יחולו על אילסר וכל מי מטעמה לרבות כל עובד ומנהל וספק וקבלן משנה ויועץ, ועל כל מי שעשוי להינזק לרבות הלקוח וכל מי מטעמו לרבות בני משפחתו קרוביו ואורחיו (לרבות לקוחותיו) של הלקוח.
  • השירות בחנות המקוונת מוצע לכם כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אילסר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
  • אילסר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של החנות המקוונת. יחד עם זאת, אילסר אינו מתחייב שהשירות בחנות המקוונת לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. הלקוח פוטר בזאת את אילסר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לחנות המקוונת.
  • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאילסר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  • במסגרת הביקור בחנות המקוונת ייתכן ויוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מאילסר ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, אילסר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא לאילסר ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן בחנות המקוונת ו/או באתר אילסר ו/או באתרים אחרים, ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
  • אילסר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחנות המקוונת או בעקבות הביקור ו/או השימוש בחנות המקוונת.
 1. קניין רוחני
  • זכויות הקניין הרוחני בחנות המקוונת, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות, לרבות עיצוב החנות המקוונת, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הנתונים, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב, שם הדומיין, שמה של אילסר, וכל חומר אחר הכלול בחנות המקוונת ("תכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של אילסר, או של צדדים שלישיים שאילסר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  • אילסר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת, ואין בעצם הכניסה לחנות המקוונת ו/או בהרשמה אליה ו/או בשימוש בה, כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת ו/או בחלק ממנה, ואין לעשות כל שימוש בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת ללא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ו/או לתרגם מידע כלשהו מן החנות המקוונת (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, קוד-מחשב ו/או כל חלק אחר מתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת) בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • החנות המקוונת ותכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת נועדו לשימוש פרטי בלבד – אין לעשות כל שימוש מסחרי בחנות המקוונת ו/או בתכולת הקניין הרוחני בחנות המקוונת (לרבות, בסיס הנתונים בחנות המקוונת, רשימות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים בחנות המקוונת) בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור. מובהר בזאת כי האמור לעיל כולל איסור מוחלט על איסוף נתונים מן החנות המקוונת באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי.
  • אין לקשר את החנות המקוונת ו/או חלקים ממנה, או להציג את החנות המקוונת ו/או חלקים ממנה, בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור, ובכל מקרה אין להציג את החנות המקוונת בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אילסר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת אילסר לכך מראש ובכתב .
 2. דין ושיפוט
  • הדין החל על השימוש בחנות המקוונת ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
 3. תאריך עדכון אחרון
  • תקנון זה עודכן לאחרונה ב-16 לחודש פברואר 2023.

תקנון תכנית "אימוץ עץ בגולן"

 1. כללי
  • תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את כללי תכנית "אימוץ עץ בגולן" (להלן: "התכנית") המוצעת ומנוהלת על-ידי אילסר גידולים עתירי ידע בע"מ ח.פ. 514596196 (להלן: "אילסר").
  • תקנון זה יחול על כל חבר (כהגדרתו להלן) המצטרף לתכנית ומהווה את הבסיס המשפטי למערכת היחסים בין החבר לבין אילסר לכל דבר ועניין. כל חבר נדרש לקרוא את התקנון בעיון מלא ולאשר אותו וזאת כתנאי להצטרפות לתכנית. כל חבר יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי של ההוראות בו.
  • הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
  • הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הן מיועדות לכל המינים.
 1. הגדרות
  • "אימוץ עץ" משמעותו הענקת חסות לעץ במסגרת החברות בתכנית, כמפורט בסעיף 4 לתקנון זה.
  • "הטבות" הינן כלל הזכויות המוענקות לחבר במהלך תקופת החברות – ובכלל זה כמפורט בסעיפים 4 ו-5 לתקנון זה.
  • "חבר" הינו מי שהצטרף לתכנית בהתאם להוראות תקנון זה וכל עוד חברותו בתכנית בתוקף (דהיינו במהלך תקופת החברות).
  • "תקופת החברות" משמעה תקופה בת שנה ממועד הצטרפותו של חבר לתכנית יחד עם כל תקופת חידוש למי חידשו את החברות לתקופות נוספות מעבר לשנה הראשונה בהתאם להוראות תקנון זה.
 1. החברות בתכנית
  • כל אדם יחיד אשר מלאו לו 18 שנים רשאי להצטרף כחבר בתכנית. ההצטרפות לתכנית הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה – אם כי ניתן להעניק את הזכות לאמץ עץ לאדם אחר, בהתאם לסעיף 4.2 לתקנון זה.
  • ההצטרפות לתוכנית מותנית בתשלום דמי הרשמה הנקובים בעמוד ההרשמה [לינק] וכפי שאלו יקבעו על-ידי אילסר מעת לעת (להלן: "דמי ההרשמה"). תשלום דמי ההרשמה יתבצע במעמד הרישום ולאחר מילוי פרטי ההרשמה שבעמוד ההרשמה, כמפורט בסעיף 3.6 לתקנון זה. מילוי פרטי ההרשמה ותשלום דמי ההרשמה מקנים זכות להצטרף לתכנית ולהיות חבר בתכנית לתקופה של שנה מיום הצבת השלט כמפורט בסעיף 4.3 לתקנון זה ("תקופת החברות הראשונה").
  • לאחר תום תקופת החברות הראשונה וכן לאחר תום כל תקופת חברות נוספת בתכנית, ניתן יהיה לחדש את החברות בתוכנית לשנה נוספת בכל פעם באמצעות הגשת בקשת חידוש ותשלום דמי חידוש לשנה בהתאם לתעריפים שבמחירון אילסר כפי שיהיה באותה העת (להלן: "דמי החידוש").
  • תשלום דמי ההרשמה או דמי החידוש כאמור יתבצע על פי הכללים המופיעים בסעיף 8 לתנאי השימוש והרכישה בחנות המקוונת של אילסר [לינק].
  • מובהר כי אילסר אינה מחויבת להציע חידוש חברות בתכנית וכי היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות התכנית ואת האפשרות להירשם כחבר בה או לחדש חברות בה בכל שלב, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • כל המבקש להצטרף לתכנית ימלא בעמוד ההרשמה [לינק] את פרטי ההצטרפות המפורטים להלן ("פרטי ההצטרפות"): (א) שם ושם משפחה (ב) מספר תעודת זהות או מספר דרכון (ג) תאריך לידה (ד) כתובת מלאה אליה יישלחו הטבות התכנית (עיר; רחוב; מספר בית; מספר דירה; מיקוד) (ה) מספר טלפון נייד (ו) כתובת למשלוח דואר אלקטרוני; (ז) כל פרט אחר שאילסר תמצא אותו נחוץ ותכלול בעמוד ההרשמה. מובהר כי אילסר רשאית לעדכן את פרטי ההצטרפות בעמוד ההרשמה מעת לעת ובכלל זה לעדכן את נוסחם, לגרוע מהם או להוסיף שדות שהמבקש להצטרף כחבר יתבקש למלא.
  • למעט ככל שהחבר ביקש אחרת על-פי האמור בסעיף ‏3.8 להלן, השם שנמסר על-ידי החבר במסגרת פרטי ההצטרפות הוא יהיה השם שיופיע על השלט אשר יקובע על העץ בהתאם לאמור בסעיף ‏4.3 להלן ("השלט").
  • החבר יהיה רשאי לבקש במסגרת פרטי ההצטרפות לתכנית (תחת שדה "הערות") כי השם שיופיע על שלט העץ שיאומץ יהא שמו של אדם שנפטר (למטרות הנצחה) ובתנאי שמדובר באדם שהיה בן משפחה מדרגה ראשונה של החבר, ושקיבוע שמו של אותו אדם שנפטר איננה מנוגדת לכל דין ו/או לתנאי תקנון זה, לרצון הנפטר ו/או לדתו ו/או לרצון משפחתו או קרוביו (מילוי התנאים האמורים הינו באחריותו המלאה של המבקש). מובהר כי שטח נטיעת העצים איננו מהווה אתר הנצחה רשמי והוראות חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 לא יחולו על השטח כאמור ו/או על תקנון זה.
 1. אימוץ עץ בתכנית
  • כל חבר או זכאי להעניק חסות לעץ אלון-כמהין אחד (להלן: "העץ"/ "העץ המאומץ"), אשר יינטע בשטחי המטעים של אילסר (להלן: "החלקה"). כל חבר רשאי לאמץ עץ אחד בלבד במסגרת התכנית. מובהר כי מיקום העץ בחלקה איננו ניתן לבחירה ויתבצע על בסיס עצים פנויים בחלקה.
  • אימוץ עץ בתכנית – מתנה עבור אדם אחר: אדם רשאי להירשם ולהזמין את הזכות לאמץ עץ בתכנית כמתנה עבור אדם אחר (להלן":מקבל המתנה") – במחיר המפורט בעמוד ההרשמה, בתנאי שמקבל המתנה הינו מעל גיל 18 ובכפוף לתנאים הבאים:
 • א. אימוץ העץ ע"י מקבל המתנה יתאפשר באחד מן המקרים הבאים בלבד: (1) כאשר מקבל המתנה הינו בן משפחה מדרגה ראשונה של רוכש המתנה (אב, אם, ילד, בן/בת זוג); (2) כאשר מקבל המתנה אינו בן משפחה מדרגה ראשונה – ובלבד שמקבל המתנה מודע לעובדה ששמו יופיע על השלט של העץ שיאומץ על-ידו (לאחר שיודע על כך על-ידי רוכש המתנה).
 • ב. רוכש המתנה יפרט בשדה "הערות" שבעמוד ההרשמה כי העץ יאומץ על-ידי אדם אחר שהוא מקבל המתנה, יפרט את הקשר בינו לבין מקבל המתנה, וכן יציין את הפרטים של מקבל המתנה, כמפורט להלן: (א) שם מלא (ב) מספר טלפון נייד (ג) כתובת דואר אלקטרוני.
 • ג. האמור יחול גם על תאגיד או ארגון הרוכש זכויות לאימוץ עצים בתכנית עבור עובדיו, אשר ייחשבו למקבלי המתנה לפי תקנון זה.
 • ד. מובהר כי אימוץ העץ בפועל על-ידי מקבל המתנה יתבצע רק לאחר מילוי פרטי ההצטרפות המלאים ע"י מקבל המתנה בעצמו – לרבות השם המלא כפי שמקבל המתנה מבקש שיופיע על העץ, בהסכמתו של מקבל המתנה לתנאי אימוץ העץ בתכנית כמפורט בהוראות סעיף 4 בתקנון זה, וכן באישורה הסופי של אילסר לאחר אימות הפרטים כאמור.
 • ה. למען הסר ספק, כל הוראות סעיף 4 שבתקנון זה לעניין אימוץ העץ בתכנית המתייחסות ל"חבר", יחולו גם על "מקבל המתנה" בשינויים הרלוונטיים.
 • ו. מובהר כי מקבל המתנה זכאי לביקורים בעץ המאומץ כמפורט בסעיף 4.8 להלן למשך שנה מיום נטיעת העץ, או ממועד אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר. חידוש הזכות לביקורים בעץ לשנה נוספת מותנה בהצטרפותו של מקבל המתנה לחברות מלאה בתכנית, באמצעות מילוי הפרטים המתאימים בעמוד ההרשמה (במקרה כזה יש לציין בשדה "הערות" שמדובר בבקשה להצטרף לתכנית שמוגשת על-ידי מי שהיה מקבל מתנה ושמו כבר מופיע על שלט המוצב על עץ). הצטרפות מלאה לחברות בתכנית כפופה להוראות תקנון זה (בשינויים המחייבים והרלוונטיים) והיא תזכה את מי שהיה למקבל המתנה כאמור בהטבות נוספות הניתנות לחברים בתכנית בלבד, כמפורט בסעיף 5 לתקנון זה. למען הסר ספק, מקבל מתנה אשר הצטרף לחברות מלאה בתכנית ותקופת החברות שלו הסתיימה יהא רשאי לחדש את תקופת החברות שלו לשנה נוספת בהתאם לתנאי תקנון זה.
  • על העץ יקובע שלט הנושא את השם המלא שהחבר מסר בפרטי ההרשמה (שמו של החבר או של האדם שלו בחר החבר להעניק את הזכות להירשם כמאמץ העץ כאמור) ("השלט") ובצירוף שנת האימוץ ומספר העץ. השלט יישאר מקובע על העץ ללא מגבלת זמן – למעט במקרים בהם השלט הוסר או שאינו ניתן לקיבוע על העץ בשל נסיבות שאינן בשליטתה של אילסר (כגון במקרה של אובדן של השלט ו/או העץ עקב שריפה, פעולה מלחמתית או אירוע טבע או אחר) או במקרים בהם אילסר רשאית להסיר את השלט מהעץ בהתאם לתנאי תקנון זה.
  • החבר אחראי לוודא כי השם שנרשם בטופס ההצטרפות נכון ומדויק. אילסר לא תהיה אחראית לכל טעות בשם שיופיע על השלט ככל שטעות זו נובעת מטעות בשם שנרשם על-ידי החבר בפרטי ההרשמה. במקרה כזה, אילסר תהיה רשאית (אך לא חייבת) לתקן את השם על השלט לבקשת החבר ותהיה רשאית לגבות מהחבר את עלות תיקון השלט (כפי שתקבע על-ידי אילסר בלבד).
  • עם נטיעת העץ יקבל החבר תעודת אימוץ רשמית מטעם אילסר וכן את מיקום העץ בחלקה.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות ותהיה זכאית להסיר את השלט מהעץ ככל שיתברר לאילסר כי השם המופיע על השלט לבקשת החבר ("השם") נמסר ללא הסכמתו של האדם ששמו מופיע על העץ, ככל שיש מניעה חוקית או מוסרית להצבת השלט עם השם על העץ, ככל שיש מניעה חוקית או אחרת להצבת השלט עם השם על העץ או ככל שאילסר תמצא (לפי שיקול דעתה הבלעדי) כי הצבת השלט עם השם על העץ עשוי לפגוע באופן כלשהו באילסר, במוניטין שלה או ברגשות הציבור.
  • כל חבר יקבל הזמנה ובה תאריך לשתילת העץ בצירוף האפשרות לאשר הגעה. תאריך שתילת העץ כאמור ייקבע על-ידי אילסר בכפוף לתאריכים הזמינים לשתילתו ואילסר רשאית, אך לא חייבת, לשנות את תאריך השתילה בהתאם לזמינותו של החבר ותוך תיאום מולו. למען נוחיות החבר, שתילת העץ יכול שתתבצע עבור החבר גם בלא נוכחותו. יובהר כי לא תיקבע שתילת עץ נוספת במקרה שהחבר לא הגיע בזמן, או ביטל את הגעתו לשתילה שכבר התבצעה.
  • ביקורים בעץ המאומץ: החבר (או מקבל המתנה – לפי העניין) רשאי לבקר את העץ שאימץ תוך תיאום מראש מול אילסר באמצעות עמוד יצירת הקשר שבאתר האינטרנט של אילסר [לינק] או באופן אחר כפי שתורה אילסר מעת לעת (להלן: "הביקורים"), וזאת בכפוף לתנאים שלהלן ("כללי ההתנהגות") ותנאים נוספים כפי שתקבע באופן סביר אילסר מעת לעת:
 • הביקורים יתאפשרו בשעות הפעילות בחלקה, בכפוף לתיאום מראש מול אילסר כאמור.
 • החבר רשאי לצרף לביקורים עד שלושה חברים או בני משפחה (להלן: "המבקרים מטעם החבר") ובאחריותו להדריך אותם לשמור על כל ההנחיות ועל כללי ההתנהגות המפורטים להלן.
 • בכל ביקור כאמור החבר והמבקרים מטעמו מתחייבים לשמור על החלקה, סביבת העץ ועל העץ עצמו ולהימנע מהשלכת פסולת מכל סוג שלא בפחים המיועדים לכך. יש להימנע מטיפוס על העץ או כל עץ אחר בחלקה ומכל פעולה שעשויה לגרום לעץ לנזק. יש לנהוג בצורה אחראית ומכבדת כלפי מבקרים אחרים ו/או הצוות בחלקה. חל איסור מוחלט להבעיר אש בחלקה או להכניס טאבון, מיכלי גז, גנרטורים ומתקנים מתנפחים לחלקה. אין להצית ו/או לעשן סיגריות בחלקה. אין לקיים אירועים מסחריים ו/או קייטרינג וחל איסור להפעיל רמקולים ומערכות הגברה בחלקה. אין לתלות שלטים ואין לקשור חבלים או ערסלים על עצים בחלקה או לטפס עליהם..
 • אילסר איננה אחראית לכל תאונה, פגיעה (לרבות פגיעה פיזית מכל סוג), קלקול, אובדן, גניבה ו/או נזק שייגרם לאדם או לרכוש בשל התנהלות חבר ו/או מבקר מטעמו המנוגדת לכללי ההתנהגות. ידוע לחבר כי הפרת כללי ההתנהגות כאמור על-ידו ו/או על-ידי מבקר מטעמו עשויה לגרור את ביטול חברתו בתכנית לפי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר, ולא תהיה לחבר כל טענה בעניין זה.
 • באחריותם הבלעדית של החבר ו/או המבקרים מטעמו לשמור על חפציהם האישיים שהם מביאים עימם לחלקה, ואילסר אינה אחראית לאובדן או גניבה של חפצים אישיים או נזקים אחרים בחלקה ו/או ובשטח החניה.
 • ידוע לחבר ו/או למבקרים מטעמו כי החלקה מצויה בשטח טבעי ועשויים להימצא בה צמחים, קוצים, אבנים ובעלי חיים שונים אשר מהווים חלק מהטבע ואילסר איננה אחראית להמצאתם בשטח החלקה. באחריותם הבלעדית של החבר ושל המבקרים מטעמו להגיע לביקורים במכנסיים ארוכים ובנעליים סגורות כדי לשמור על בטיחותם.
 • בתנאי מזג אוויר קיצוניים או בהתקיימות אירוע בטחוני, כל המבקרים (לרבות החבר ו/או המבקרים מטעמו) נדרשים להישמע להנחיות מטעם אילסר וייתכן שיידרשו לעזוב את החלקה.
 • למען הסר ספק, הביקורים בעץ המאומץ יתאפשרו כל עוד תקופת החברות של החבר בתכנית הינה בתוקף. חבר שחברותו לא חודשה או בוטלה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לבקר בעץ המאומץ ולא יתאפשרו ביקורים של מבקרים מטעמו.
 1. הטבות נוספות בתכנית
  • פטריית "אילסר" במתנה: כל חבר בתוכנית יקבל פטריית כמהין שחורה "אילסר" עד לפתח ביתו, בהתאם לכתובת שמסר בפרטי ההצטרפות (להלן: "הפטרייה"), בכפוף לתנאים הבאים:
   • הפטרייה תישלח לחבר במהלך תקופת הכמהין הראשונה שלאחר האימוץ ובעונה זו בלבד.
   • מובהר כי הפטרייה עשויה להיות כזו שגדלה על או על-יד העץ שאומץ על-ידי החבר, אך אילסר לא מתחייבת כי כך יהיה ועשויה לספק פטרייה שגדלה במקום אחר בחלקה או ממקור אחר – לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • כל חידוש חברות לשנה נוספת יזכה את החבר בפטרייה נוספת במתנה.
   • ידוע לחבר כי אריזת הפטרייה עלולה להכיל שאריות אגוזים ו/או בוטנים ו/או חלב ו/או גלוטן ו/או ביצים ו/או חומרים אלרגניים אחרים, ואילסר אינה אחראית לכל תגובה אלרגנית לפטרייה.
   • הפטרייה נאספת בחודשי החורף, נשטפת ונארזת בכלים מתאימים, ונשלחת לחבר כשהיא נשמרת בטמפרטורה מתאימה על מנת לשמר את טריותה בסמוך לאחר שנאספה. הפטרייה מיועדת לצריכה מידית או לכל המאוחר בתוך שבוע ימים ממועד אספקתה.
   • בשל רגישות פטריות הכמהין יש חשיבות בכך שהמשלוח יימסר לידי החבר (ולא יושאר ליד הדלת), ושעם קבלתה היא תאוחסן בקירור בהתאם לתנאים ולהנחיות המופיעים על גבי אריזתה. אילסר עושה כל מאמץ להבטיח את איכות וטריות פטריות הכמהין, אך אינה אחראית לירידה באיכותן (לרבות נזקי רקב ומזיקים) בשל צריכה במועד מאוחר יותר או בשל טיפול שאינו כאמור בהנחיות המסופקות עם הפטרייה.
  • פורס פטריות כמהין במתנה: יחד עם הפטרייה כל חבר חדש יקבל פורס פטריות כמהין המיוצר באיטליה (להלן: "פורס הכמהין"), וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
    • הזכות לקבלת פורס הכמהין הינה חד-פעמית. בהתאם, פורס הכמהין יישלח לחבר פעם אחת יחד עם הפטרייה הראשונה, בשנת החברות הראשונה בלבד. למען הסר ספק, חידוש החברות בתוכנית לתקופות נוספות לא יזכו את החבר בקבלת פורס כמהין נוסף.
    • יובהר כי תמונות פורס הכמהין המוצגות באתר ו/או בעמוד ההרשמה [לינקים] הינן להמחשה בלבד ואילסר אינה מתחייבת כי המוצר יסופק בדיוק באותו הצבע ו/או הדוגמה המופיעים בתמונות. במקרה שדגם פורס הכמהין איננו זמין/ איננו מיוצר יותר, אילסר תשלח לחבר פורס חלופי באיכות ומטיב דומים.
    • המידע המופיע על אריזת פורס הכמהין הוא כפי שנמסר על-ידי היצרן ו/או היבואן של פורס הכמהין (להלן: "יצרן הפורס") ובאחריותו בלבד. אילסר איננה בודקת את מהימנות המידע כאמור ואת שלמותו או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבו.
    • ידוע לחבר כי פורס הכמהין הינו חפץ חד המיועד לפעולת חיתוך פטריות כמהין בלבד. כל שימוש בפורס הכמהין הינו באחריותו האישית של החבר בלבד, ובאחריותו המלאה להשתמש בו בזהירות יתרה ולמטרה שלשמה נועד בלבד.
    • האחריות הבלעדית לפורס הכמהין, לטיבו, לעמידותו, ליכולת פעולתו התקינה, ולמפרט פעולתו חלה אך ורק על יצרן הפורס ולחבר לא תהיה טענה בעניין כנגד אילסר ו/או מי מטעמה ביחס לתכונות פורס הכמהין. למען הסר ספק, אילסר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו לחבר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכל שימוש בפורס הכמהין.
   • סיור ציד כמהין : כל חבר יקבל במתנה בשנת החברות הראשונה זכות להזמנה זוגית להצטרף לסיור ציד כמהין לצד ציידים וכלבי כמהין (להלן: "הסיור"), וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
     • הסיור יתקיים בקבוצה במהלך עונת הכמהין הסמוכה למועד ההרשמה. ידוע לחבר כי הסיור מתקיים רק בעונה אחת בשנה ויתכן כי בעת מילוי פרטי ההצטרפות תאריך הסיור הקרוב טרם נקבע.
     • יובהר כי הסיור הינו קבוצתי ואיננו זוגי או אישי.
     • ההשתתפות בסיור מותנית בהרשמה מראש לסיור של החבר ושל המשתתף הנוסף מטעמו (להלן: "המשתתפים"), באמצעות אישור הגעה להזמנה שנשלחה מטעם אילסר לכתובת המייל של החבר, וכן בחתימה על טופס וויתור והצהרת בריאות על ידי המשתתפים.
     • המשתתפים מתחייבים להישמע להוראות המפורטות בהזמנה לסיור ולהוראות נוספות כפי שיינתנו על-ידי אילסר ו/או מי מטעמה לפני ו/או במהלך הסיור.
     • יובהר כי כל פטריות הכמהין שתיאספנה במהלך הסיור הינן רכושן הבלעדי של אילסר. רכישת פטריות תתאפשר למשתתפים בסיום הסיור.
     • ידוע למשתתפים כי הסיור יתקיים לצד כלבי ציד בשטח טבעי, ועשויים להימצא בו צמחים, קוצים, אבנים ובעלי חיים שונים אשר מהווים חלק מהטבע ואילסר ו/או מי מטעמה אינם אחראים להמצאתם בשטח הסיור. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להגיע לסיור במכנסיים ארוכים ובנעליים סגורות כדי לשמור על בטיחותם.
     • המשתתפים מתחייבים להישמע להוראות מדריך הקבוצה ולהנחיות הבטיחות, לרבות ביחס להתנהלות לצד הכלבים. חל איסור מוחלט לעקוף את מדריך הסיור, לסטות מהמסלול או להישאר מאחור המאסף. בשום פנים ואופן אין ללקט ו/או לאכול ו/או לקטוף כל צומח ו/או פטריה בלא אישור והשגחה מטעם מדריך הסיור. ידוע למשתתפים כי צמחים ו/או פטריות בלתי-מזוהים עלולים להיות רעילים למגע ו/או לאכילה ובאחריותם המלאה להישמע לכל הנחיות מדריך הקבוצה בעניין.
     • אילסר איננה אחראית לכל תאונה, פגיעה (לרבות פגיעה פיזית מכל סוג), קלקול, אובדן, גניבה ו/או נזק שייגרם לאדם או לרכוש בשל משתתף שלא מילא אחר ההוראות הניתנות מטעם אילסר ו/או מדריך הקבוצה.
     • באחריותם הבלעדית המשתתפים לשמור על חפציהם האישיים שהם מביאים עימם לסיור, ואילסר אינה אחראית לאובדן או גניבה של חפצים אישיים או נזקים אחרים שעלולים להיגרם לחפצים כאמור.
     • תשומת ליבם של המשתתפים כי הסיור מותנה בקיום תנאים שיאפשרו אותו. במקרה של מזג אוויר סוער, חשש לשיטפונות או אסון טבע או מצב בטחוני שאינו מאפשר את קיום הסיור, שביתה או כל נסיבה אחרת שאיננה בשליטתה של אילסר, אילסר תשתדל לקיים סיור חלופי ובכפוף לזמינות המדריכים. אילסר איננה מתחייבת כי מועד הסיור החלופי יתאים לכלל המשתתפים שנרשמו לסיור שבוטל.
    • חברות במועדון הלקוחות "עץ ברמה": כל חבר בשנת החברות הראשונה יצורף אוטומטית למועדון הלקוחות "עץ ברמה" (להלן: "המועדון"), וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
      • אילסר רשאית, אך לא חייבת, להעניק הנחות והטבות שונות ללקוחות המועדון והיא רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את אופי ההטבות וההנחות כאמור.
      • החברות במועדון תהיה לשנה מיום ההצטרפות לתכנית ותתחדש לשנה נוספת במקרה שהחבר חידש את חברותו בתכנית או במקרה שהחבר חידש את חברותו במועדון בנפרד, ובלא חידוש חברותו בתכנית.
      • החבר מאשר כי החברות במועדון כפופה לכללי תקנון המועדון [לינק – אם קיים תקנון מועדון הלקוחות של אילסר] וכי כל מימוש הטבת מועדון בחנות המקוונת של אילסר כפופה לכל תנאי השימוש והרכישה בחנות המקוונת של אילסר [לינק].
   • מובהר כי על כל הטבה שתישלח לביתו של החבר מכוח חברותו בתכנית תחול מדיניות המשלוחים של אילסר כפי שהיא מופיעה בתנאי השימוש והרכישה בחנות המקוונת של אילסר, לפי העניין (לרבות מדיניות איסוף עצמי) ולרבות כל שינוי שעשוי להתבצע במדיניות כאמור מעת לעת.
   • כל מוצר פיזי המסופק במסגרת ההטבות התכנית (ובכלל זה פטריית "אילסר" במתנה בהתאם לסעיף 5.1 לתקנון זה ו/או פורס פטריות כמהין במתנה בהתאם לסעיף 5.2 לתקנון זה ו/או מוצר פיזי אחר ככל שישנו) יישלח לכתובת בגבולות ישראל בלבד. ככל שאין לחבר כתובת למשלוח בגבולות ישראל הוא לא יוכל לממש את הזכאות להטבות כאמור ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי אילסר ביחס לכך.
 1. ביטולים והחזרות
  • זכאות לביטול הצטרפות לתכנית ו/או חידוש החברות ו/או רכישת אימוץ עץ בתכנית במתנה לאדם אחר, תהיה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
  • יובהר כי חבר הבוחר שלא לממש הטבה כלשהי מבין הטבות התכנית לא יהא זכאי להחזר כלשהו בגין ההטבה שלא מומשה.
  • אילסר תהא רשאית לדחות משלוח הטבה כלשהי מכל סיבה שהיא ובלבד שתמסור על כך לחבר הודעה לפחות 24 שעות לפני מועד האספקה. במקרה כאמור אילסר תתאם מול החבר מועד חדש למשלוח ההטבה. אילסר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לחבר או לצד שלישי בגין דחיית משלוח כאמור, לרבות אם דחיית המשלוח נובעת מכך שהמוצר נשוא ההטבה אזל במלאי או מכל סיבה אחרת.
 2. פרטיות
  • ידוע לחבר כי הפרטים שמסר בפרטי ההצטרפות ו/או ימסור לאילסר או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על הטבות התכנית ותנאיה, לרבות הפרטים האישיים שמסר, יכול שיוזנו במאגר מידע של אילסר ו/או מי מטעמה לרבות במאגרי מידע של צדדים שלישיים המספקים לה שירותים. פרטים כאמור יכול שישמרו במאגרי מידע המאוחסנים הן בישראל והן מחוץ לגבולות ישראל, לצורך ניהול וייעול השירות שניתן לחבר על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, לצרכים תפעוליים (לרבות גבייה), לצרכים שיווקיים (לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו), ולשם עמידה בדרישות הדין החל, ובכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
  • החבר מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על-ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
  • ידוע לחבר כי אילסר ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "פניות"), וזאת כל עוד לא נתקבלה מהחבר הודעה אחרת בכתב בכל עת. החבר זכאי לבקש שלא לקבל פניות כאמור, באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של אילסר ובקשה להסירו מרשימת התפוצה של אילסר. עם קבלת הודעת החבר תעודכן המערכת בהקדם האפשרי בתוך 3 ימי עסקים.
  • אילסר לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של חבר ומידע המזהה אותו אישית למעט במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה בו ניתנה הסכמתו של החבר לעשות כן;
 • במקרה שבו החבר הפר את הוראות תקנון זה או כל הסכם בינו לבין אילסר או אם החבר ביצע בתכנית פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם התקבל בידי אילסר צו שיפוטי או דרישה מאת גורם שלטוני מוסמך אחר, המורה לה למסור את פרטי החבר או המידע אודותיו לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין החבר לבין אילסר;
 • במקרה בו המידע מועבר לחברות הקשורות באילסר בתנאי שהשימוש במידע יעשה אך ורק בהתאם להוראות תקנון זה. מובהר כי בעצם הצטרפות לתכנית החבר נותן את הסכמתו המפורשת להעברת מידע כאמור בסעיף זה;
 • במקרה בו פעילותה של אילסר תתמזג או תתארגן מחדש במסגרת פעילות של תאגיד אחר, תהא אילסר זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש את העתק מן המידע שנאגר אודות החבר ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בתקנון זה;
  • על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו המורשה מטעמו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. כל אדם רשאי לפנות לאילסר בבקשה לעיון במידע לגביו במאגר המידע של אילסר, ולבקש לתקנו או למחוק מידע שאינו נכון או אינו מעודכן. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של אילסר בכל אחת מהדרכים המפורטות בתקנון זה. בנוסף, אם המידע שבמאגרי אילסר משמש לצורך פניה אישית אל האדם , בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז האדם זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. אילסר תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליו בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאילסר לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר אצל אילסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל האדם.
 1. אבטחת מידע
  • אילסר נוקטת באמצעים לאבטחת המידע הנמסר על-ידי החבר בפרטי ההצטרפות ו/או המידע המעודכן על-ידו לאחר ההצטרפות. עם זאת אילסר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. אילסר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על-ידי החבר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים ו/או משיבושים והפרעות אשר אינם בשליטתה, ולחבר לא תהיה  כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אילסר ו/או מי מטעמה.
  • אילסר לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש של החבר, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמר את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסר אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכן את סיסמתו כמומלץ בתקנון זה.
 2. הגבלת אחריות
  • מובהר בזאת כי אילסר לא תהיה אחראית במקרה שהחבר מסר בפרטי ההצטרפות פרטים לא מדויקים ו/או לא נכונים ו/או חלקיים או במקרה שלא עודכנו ועקב כך נמנעה מהחבר הטבה כלשהי הניתנת במסגרת התוכנית ו/או קבלת דיור ישיר. עדכון פרטים יתבצע על-ידי החבר בלבד ובאחריותו הבלעדית, וזאת באמצעות יצירת קשר עם אילסר בדרכים המפורטות בתקנון זה, והכל בכפוף לקבלת אישור על עדכון הפרטים מאילסר.
  • מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר בתקנון זה, מובהר בזאת כי:
  • אילסר אינה אחראית לנזק כלשהו ו/או הפסד ו/או חסרון כיס כתוצאה מההצטרפות לתכנית ו/או מימוש איזו מהטבות התכנית ו/או מאי היכולת לממש הטבה מהטבות התכנית, או מכל כשל שגיאה תקלה או קריסה של טופס ההצטרפות ו/או אתרים ועמודים אחרים שמפעילה אילסר, לרבות נזק הנגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של החבר ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו שיגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בפרטי המשתמש של החבר וכיו"ב;
  • אילסר לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק בשל איחור באספקת הטבה כלשהי הניתנת במסגרת התכנית, או כתוצאה מאיחור בתאריך שתילת העץ, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו במסגרת הטבות התכנית היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של אילסר. במקרה כאמור אילסר תספק לחבר מוצר חדש ובתיאום מולו, בכפוף למדיניות המשלוחים של אילסר.
  • אילסר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג בקשר עם חברות בתכנית (לרבות ההצטרפות אליה או חידוש החברות בה) ו/או ביחס להטבה כלשהי מהטבות התכנית, שעלול להיגרם לחבר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, מגיפה, שביתות והשבתות בענף החקלאות או בענף התובלה, חסימות כבישים, וכיו"ב;
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה, אילסר לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים או תוצאתיים כלשהם, ובכל מקרה אחריותה של אילסר תהיה מוגבלת, לפי העניין, לשווי דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש ו/או החלק היחסי של ההטבה מתוך דמי ההצטרפות או דמי החידוש והכל כפי שאילסר תמצא לנכון להעריך.
  • כל האמור לעיל לעניין הגבלת אחריות אילסר, יחול בהתאמה גם בנוגע לנזקי גוף, במידה המרבית שהדבר מתאפשר לפי הדין אשר יחול בנסיבות העניין.
  • הוראות שבתקנון זה לעניין פטור ו/או הקלה באחריות של אילסר, יחולו על אילסר וכל מי מטעמה לרבות כל עובד ומנהל וספק וקבלן משנה ויועץ, ועל כל מי שעשוי להינזק לרבות החבר וכל מי מטעמו לרבות בני משפחתו קרוביו ואורחיו (לרבות לקוחותיו) של החבר, וכן על כל מי שרכש שובר הצטרפות לתכנית מתנה עבור אדם אחר (בין אם רוכש השובר הינו אדם יחיד, תאגיד, בית עסק, ארגון או ועד עובדים וכן כל ישות משפטית אחרת).
   • החברות בתכנית ותנאיה לרבות כל ההטבות הניתנות במסגרתה מוצעות לחבר כפי שהן (AS IS). לא תהיה לחבר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אילסר ו/או מי מטעמה בגין החברות בתכנית ותנאיה ו/או הטבותיה, מאפייניה, מגבלותיה או התאמתיה לצורכי החבר ולדרישותיו.
   • החבר יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאילסר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת נתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
   • החבר מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחלקה הינה שטח אדמה חקלאי/טבעי שהוא פתוח וסלעי בטבעו, אשר עשויים להימצא בו צמחים, קוצים, אבנים ובעלי חיים שונים אשר מהווים חלק מהטבע, אשר תוואי פני השטח בו אינו אחיד ועלול להיות בגבהים שונים ולהכיל מדרגות, מכשולים ושאר תוואי שטח טבעיים וכי אילסר אינה מבטיחה כי יהיו בו או בכל חלקיו שבילים סלולים או מעברים נוחים או מסומנים. לכן, כל ביקור בחלקה, בין אם במסגרת הביקורים על-פי סעיף 4.8 לעיל ובין אם במסגרת הסיור על-פי סעיף 5.3 לעיל, הינם באחריות החבר ואילסר אינה אחראית לכל תאונה ו/או פציעה ו/או אירוע שייגרם לחבר ו/או למי המתלווה אליו או המגיע מטעמו לחלקה ובכלל זה לכל נזק לגוף ו/או רכוש עקב איזה מהנ"ל. בהצטרפותו לתכנית ואישורו לתקנון זה מסכים החבר ומקבל על עצמו את אמור בסעיף 9.5 זה.
   • על תקנון זה יוסיפו לחול תנאי הגבלת האחריות של החנות המקוונת של אילסר, ככל שתחולתם רלוונטית לעניין.
 1. קניין רוחני
  • זכויות הקניין הרוחני בתכנית ובהטבותיה, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או העיצובים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה, לרבות עיצוב השלט, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הנתונים, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב, שם הדומיין, שמה של אילסר, וכל חומר אחר הכלול בתכנית ("הקניין הרוחני בתכנית"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של אילסר, או של צדדים שלישיים שאילסר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
  • אילסר שומרת על כל זכויותיה בקניין הרוחני בתכנית, ואין בעצם ההצטרפות לתכנית ו/או חידוש החברות בה ו/או מימוש מי מהטבותיה כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בקניין הרוחני בתכנית ו/או בחלק ממנה, ואין לעשות כל שימוש בקניין הרוחני בתכנית ללא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ו/או לתרגם מידע כלשהו מן התכנית ו/או שהתקבל בקשר עם הטבות התכנית (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, קוד-מחשב ו/או כל חלק אחר מהקניין הרוחני בתכנית) בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
  • אין לקשר את עמוד ההרשמה ו/או את עמוד התכנית ו/או חלקים ממנה, או להציגם בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, בלא קבלת רשותה המפורשת של אילסר מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור, ובכל מקרה אין להציג את עמוד ההרשמה ו/או את עמוד התכנית בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אילסר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת אילסר לכך מראש ובכתב .
 1. שונות
  • הדין החל על השימוש בחנות המקוונת ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
  • ניתן לפנות בכל שאלה הנוגעת לתכנית ו/או להטבות התכנית לשירות הלקוחות של אילסר באמצעות פניה דרך החנות המקוונת (בעמוד צור קשר), או באמצעות דואר אלקטרוני: שירות הלקוחות עובד בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל- 16:00, ופניות יענו בהקדם האפשרי על פי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר.
  • אילסר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי החברות בתכנית ו/או ההצטרפות אליה, לרבות את ההטבות שיוצעו לחברי התכנית ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות התכנית), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי תכנית הטבות.
  • אלא אם כן אילסר תחליט אחרת, שינוי בהטבות התכנית ייכנס לתוקף באופן מידי עבור כל חבר חדש וכן עבור כל חבר הבוחר לחדש את חברותו. חבר פעיל ימשיך להיות זכאי להטבות ללא שינוי וזאת עד לסיום שנת חברותו.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אילסר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי ההרשמה ו/או דמי השימוש להגדילם, להפחיתם, או לבטלם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה והחבר הצטרף לתוכנית ושילם דמי הרשמה ו/או חידוש ולאחר מכן דמי ההרשמה ו/או החידוש כאמור פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי ההרשמה ו/או דמי החידוש שכבר שילם.
  • אילסר שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתכנית, לרבות להסיר את שלט החבר מעל העץ, ומכל סיבה שהיא ומבלי כל חובה לנמק זאת, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו עשה החבר מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של אילסר ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בחברות בתכנית ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אילסר.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 7 יולי 2024.